Lars Lundberg (KD).

Med anledning av att det rödgröna styret i Region Skåne lagt en underfinansierad budget för habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, ställer Lars Lundberg (KD) på regionfullmäktige på tisdag (24 februari) en enkel fråga till nämndens ordförande Ewa Pihl Krabbe (S): Kommer habiliterings- och hjälpmedelsnämnden att ges förutsättningar att klara sin budget?

Nämndens dåvarande presidium la i december fram ett yrkande om resursförstärkning till regionstyrelsen. Fortfarande har man inte gett besked om huruvida habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kommer att ges förutsättningar att klara sin budget. S och MP måste ge besked om hur det blir, annars riskerar kärnverksamheten att påverkas negativt.

Gustav Lundblad