”Om Socialdemokraterna i Region Skåne vinner valet öppnar vi nio av de busslinjer som lagts ner de senaste åren.” Det lovade det blivande regionrådet Henrik Fritzon (S) före valet i september 2014.

Så långt allt gott, men Alliansen ställer sig nu frågande till vad som hände och, framför allt, var är bussarna? Vi har inte ännu fått se vare sig tidsramar eller någon redovisning varifrån medlen till detta, enligt Henrik Fritzon cirka 15 miljoner kronor, ska tas.

På väg? Foto: Karl-Johan Hjertström

På väg? Foto: Karl-Johan Hjertström

Att genomföra politik kan självfallet ta tid. Men eftersom Fritzon uttryckligen sa att detta löfte till skåningarna skulle genomföras omedelbart efter valet, och allra senast till våren 2015, känns det onekligen som om Socialdemokraternas kollektivtrafikpolitik är mer ord än handling. För Alliansen i Region Skåne fortsätter kollektivtrafiken att vara en lika viktig fråga i dag som när vi styrde. Den är en förutsättning för att hela Skåne ska vara livskraftigt. Vi måste därför utgå från att Henrik Fritzon antingen varit för optimistisk i sitt uttalande, eller att politik för honom verkligen inte är mer än att vilja.

Nova-Jeanette Nilsson