Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Inför tisdagens regionfullmäktige är dagordningen relativt tunn. Utöver den smyghöjning av taxan som S och MP vill ha avseende sommarkortet i Skånetrafiken är det främst motioner, interpellationer (17 st) och frågor (ännu fler!) som ska avhandlas.

Jonas Duveborn