Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

I dag beslutade utskottet i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Region Skåne att godkänna två nya vårdcentraler och sex stycken enheter för psykoterapi. Detta är bra för de skånska patienterna som får ökad valfrihet och därmed ökad patientmakt, samt att vården kommer ännu närmare skåningarna.

Det kommer att finnas 154 godkända vårdcentraler i Skåne när de två som godkändes i fredags har kommit igång. Innan hälsovalet infördes fanns 125 vårdcentraler.

I dag finns det tretton vårdval i Skåne. Hälsovalet för vårdcentraler är en av dem. Vårdval har blivit en naturlig del av den skånska vården men viktigt är att komma ihåg att det är Allians för Skåne som vill ha vårdval och styrande minoriteten som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet är avogt inställda till vårdval. Förra året röstade Socialdemokraterna mot att införa vårdval för psykoterapi, ögonsjukvård, hudsjukvård och läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende.

– Vi i Allians för Skåne ser alla vårdgivare som ger omvårdnad, vårdar och botar de skånska patienterna som lika viktiga. Att två nya vårdcentraler och sex nya psykoterapienheter startar innebär att skåningarna får bättre möjligheter att välja en vårdgivare som passar dem, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Johan Folin