Öresundsbron. Foto: Håkan Dahlström CC2

Öresundsbron. Foto: Håkan Dahlström CC2


Fredrik Åberg, chef för DNB Bank Öresund, och Yasemin Arhan Modéer, VD för Altitude Meetings AB, skriver i Sydsvenskan/HD/Landskronaposten (13/2) om att det behövs en ny modell för beslut och finansiering av stora infrastrukturprojekt. Statens inblandning är alltför godtycklig och Stockholmscentrerad för att vara det som styr utvecklingen. Inlägget kan förhoppningsvis bidra till att debatten tydligare handlar om den regionala nyttan.

Peter J Olsson