Foto: Stefan Nilsson

Foto: Stefan Nilsson

Nattågen hänger på en skör tråd, inom kort kommer SJ att fatta beslut om framtiden för nattågen Malmö/Lund/Hässleholm-Stockholm. Två gånger har SJ gett respit, men nu vilar igen hotet över nattågen.

Förbättringar i tidtabellen har gjorts, men inte fått tid att verka fullt ut – det tar tid att vinna tillbaka kunder. Men i ett miljövänligt transportsystem har nattåg en plats och det är inte så dumt om det finns konkurrerande vägar till och från Stockholm. Det håller både flyg- och dagtågspriser under kontroll.

Region Skåne gjorde före valet stora insatser under femklöverledning av Alliansen och Miljöpartiet för att rädda nattågen, åtminstone Alliansen står fortfarande för detta.

Peter J Olsson