BudgetFör två år sedan beslöt regionstyrelsen i Region Skåne att budgetprocessen ska tidigareläggas. I stället för att ta den i november ska den tas i juni alla år utom under valår. Detta för att ge förvaltningarna möjlighet att bättre planera sin verksamhet.

Nu har S och MP lyft frågan om att återinföra novemberbeslut. Och märkligt nog har det gjorts i regionstyrelsens arbetsutskott. De menar att beslut i arbetsutskottet i detta fall övertrumfar styrelsebeslut, då detta ”bara är en kalenderfråga”.

Alliansen är skeptisk till både formalia och innehåll. Att de styrande är sena i sin budgetprocess och i år knappast lär hinna med ett junibeslut påverkar naturligtvis. Vi är inte omöjliga, men vill gärna ha tydlighet och god planering. Fortsättning följer.

Jonas Duveborn