Foto: Chris Brown CC2

Foto: Chris Brown CC2

Femklöverns särskilda jobbpaket i Region Skåne har nu utvärderats. Under 2014 avsatte det dåvarande majoritetsstyret 40 miljoner kronor för att ge 300 unga som stod långt från arbetsmarknaden en chans att ”smaka på lönekuvertet”.

Utvärderingen är dessvärre bristfällig då den inte redovisar hela satsningen: De sju miljoner kronor som använts för att anställa unga på bland annat Skåneleden, finns inte med.

För de återstående 33 miljoner kronorna har dock så många som 420 unga mellan 18 och 30 år fått en anställning på mellan tre och sex månader. Av dessa har ”ett 50-tal” nu erbjudits fortsatt jobb i Region Skåne.

Något anmärkningsvärt är det dock att så mycket som tio miljoner kronor inte har använts. Utvärderingen visar att en fjärdedel av jobbpaketsatsningen på 40 miljoner kronor har återförts till regionstyrelsen, då de statliga anställningsbidragen från Arbetsförmedlingen har varit högre än tidigare beräknat.

Jonas Duveborn