Foto: Johan Folin

Foto: Johan Folin

I torsdags (5/2) presenterades det preliminära bokslutet för Region Skåne 2014 på regionstyrelsens sammanträde. Det var utan förvarning, inte med på dagordningen förrän strax före mötet och S och MP valde att gömma undan det på hemsidan, samt såg till så att tjänstemännen inte gick ut med något pressmeddelande. Man kan ana varför.

Bokslutet visar på en välskött ekonomi fram till maktskiftet. Översskottet hamnar på 643 Mkr, vilket är 18 Mkr över budget. Region Skåne klarar tvåprocentsmålet trots att regionen inte fick den återbetalning från AFA Försäkring på 175 Mkr, som fanns med i budgeten. Och trots att S och MP i slutet av november valde att lägga 145 Mkr av årets medel på forskningsanläggningen Max IV.

Därmed kunde regionen med 2014 års överskott lösa den oknäckta nöten kopplad till lagen om kommunal redovisning. Regionen villkorade från början stödet till Max IV med att det då måste få skrivas av som en investering, och i likhet med vad som gäller för investeringar i väg eller järnväg, kunna delas upp på flera år. Våren 2014 kom beskedet om att någon snar lagändring som skulle göra det möjligt för investeringar i forskningsanläggningar inte skulle hinna tas fram.

Resultatpåverkan bara i dessa två delar tynger det historiskt goda resultatet med 320 Mkr.

Jonas Duveborn