förbandUnder den senaste veckan har media rapporterat mycket om det svåra läget vid många av landets sjukhus när det gäller överbeläggningar. Under januari utlystes så kallat beredskapsläge vid åtta sjukhus i Sverige – bland annat i Helsingborg och vid SUS i Lund och Malmö. Sjuksköterskebristen anförs som en viktig orsak.

Såväl undersköterskor och sjuksköterskor som läkare har genom fackliga organisationer under veckan givit sin syn på problematiken. Frågan är då om den nya rödgröna regionledningen i Region Skåne besitter nog med kompetens för att förbättra situationen.

I media skyller S och MP mest på Femklöverns effektiviseringar av den skånska vården. Man aviserar nu, genom bland annat hälso- och sjukvårdsnämndens förste vice ordförande Anders Åkesson (MP), att det är stopp för effektiviseringar. En ganska anmärkningsvärd syn på saken – ett ständigt förbättringsarbete är självklart det bästa ur ett patientperspektiv.

I en chatt med Sydsvenskans läsare idag (6/2) skriver hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S), att man i budgeten 2015 satsar 1,2 nya miljarder på sjukvården och att man riktar satsningar på cancersjukvård och utbyggd hemsjukvård. Det som inte nämns är att Femklövern (inkl MP) i budgeten 2014 satsade 1,5 nya miljarder på den skånska vården, riktade satsningar på cancersjukvård och utbyggd hemsjukvård – och att S då kallade det hela för ”nedskärningspolitik”. Man nämner inte heller att Allians för Skåne i sitt budgetförslag för 2015 ville satsa större belopp på vården än S och MP.

Nu återstår att se om S har andra lösningar på problematiken – hittills har man bara kunnat presentera retorik och mindre resurstillskott än Alliansen.

Gustav Lundblad