Foto: News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)

Foto: News Øresund – Johan Wessman (CC BY 3.0)

I dag (6/2) mötte de av regeringarna – den förra och den sittande – utsedda förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman Region Skåne och de åtta största skånska kommunerna. Wessberg är bland annat tidigare moderat statssekreterare och Håkansson Boman tidigare kanslichef för Centerpartiet, men har alltså fått fortsatt förtroende av regeringen Löfven.

Det handlar om Sverigeförhandlingen, genomförandet av det Sverigebygge som alliansregeringen satte igång. Uppdraget är att skapa ett höghastighetsnät mellan Sveriges tre storstadsområden och att i samband med detta stimulera byggandet av minst 100 000 bostäder. HH-leden Helsingborg-Helsingör ligger också inom uppdraget.

Förhandlingspersonerna redogjorde klart för uppdraget – och vad som inte ingick i det – och varnade dessutom för att de var vana och skickliga förhandlare. Faktainsamlingsfasen kommer att pågå under 2015 och sedan vidtar de egentliga förhandlingarna. Vi kommer att få höra mer om detta i åratal – eller decennier.

Peter J Olsson