Hörapparater är en viktig del av habilitering- och hjälpmedelsnämndens uppdrag. Foto:  Mike Krzeszak (CC BY-ND 2.0)

Hörapparater är en viktig del av habilitering- och hjälpmedelsnämndens uppdrag. Foto: Mike Krzeszak (CC BY-ND 2.0)

I tisdags genomfördes mandatperiodens första sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Internbudget för 2015 klubbades igenom. S och MP drev igenom en budget som man förväntar sig kommer att leda till underskott. I Allians för Skånes budgetförslag för 2015 riktade vi fem miljoner kronor mer till habilitering- och hjälpmedel, jämfört med det vinnande rödgröna förslaget. Det hade gett verksamheten bättre förutsättningar att klara sin budget. Läs mer i Allians för Skånes pressmeddelande.

Gustav Lundblad