PGA Sweden National i Bara, där Nordea Masters spelades 2014. Foto: News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)

PGA Sweden National i Bara, där Nordea Masters spelades 2014. Foto: News Øresund – Johan Wessman (CC BY 3.0)

Golftävlingen Nordea Masters har begärt extra stöd från Region Skåne för att kunna genomföra evenemanget i Skåne under 2015. Business Region Skåne har enhälligt ställt sig bakom begäran och understrukit att de turistekonomiska effekterna av tävlingen beräknas till 50 Mkr.

Inför regionstyrelsen (5/2) föreslog S och MP dock att inga ytterligare pengar skulle skjutas till, understödda av SD-retorik om kapital och bankvinster. När Alliansen på sammanträdet föreslog att ramen för Business Region Skåne skulle utökas med 2 Mkr köpte dock S och MP det ögonaböj, utan minsta invändning.

Jonas Duveborn