Foto: Karl-Johan Hjertström

Foto: Karl-Johan Hjertström

Kollektivtrafiknämnden har beslutat att införa en förlustgaranti på jojo-sommar, vilket betyder att förlorar en kund sitt kort så kan man få ett nytt kort utan kostnad. Det innebär samtidigt att priset på kortet höjs från 595 kr till 625 kr. Allt i enlighet med önskemål som har framkommit i dialog med resenärerna. Det som är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet gång efter annan har lovat att inte höja priserna i den skånska kollektivtrafiken. Förlustgarantin på jojo-sommar känns onekligen som ett sätt för den styrande minoriteten att smyghöja priserna.

Mattias Brage