Kapaciteten på våra vägar måste förbättras. Foto: Holger Ellgaard. Bilden är publicerad under Creative Commons license (CC-BY-SA 4.0)

Kapaciteten på våra vägar måste förbättras. Foto: Holger Ellgaard. Bilden är publicerad under Creative Commons license (CC-BY-SA 4.0)

Mandatperiodens första möte med regionala utvecklingsnämnden visade att Styret på detta område ännu inte gjort någon brytning utan fortsätter många av de satsningar som Femklövern påbörjade. Vad som kommer senare, kopplat till strykningen av ”tillväxt” i namnet, vet vi inte.

Ordföranden i nämnden Mätta Ivarsson (MP) och hennes vice Ilmar Reepalu (S) berömde sig i Sydsvenskan/HD/Landskronaposten (29/1) om stora resursökningar – i realiteten handlar det om att Femklöverns jobbpaket nu lagts in i den ordinarie budgeten. Att paret dessutom försöker få det att framstå som om Sverigeförhandlingen är deras idé ekar en smula tomt.

I deras förslag till uppdrag och internbudget fortsattes mest Femklöverns satsningar.

Alliansen accepterade resursfördelningen men lade tre yrkanden som berörde en ökad tonvikt på underhåll av befintlig infrastruktur, entreprenörskap i vården och fler filer på de mest belastade motorvägsavsnitten. MP och S jämkade sig på den första punkten. Alliansen reserverade sig på de två övriga.

Peter J Olsson