HantlarI september 2010 beslöt regionstyrelsen att införa ett regiongemensamt friskvårdsbidrag. Samtidigt gavs förvaltningarna i uppdrag att avveckla alla friskvårdsanläggningar på sina arbetsplatser. Detta har inte gjorts. När besked kom om stängning också på CSK och Ystads lasarett från den 1 mars, kom det kraftiga reaktioner från delar av en mycket missnöjd personal.

– Vi är i grunden positiva till gym på sjukhus, försvarade sig Henrik Fritzon (S) i Ystads Allehanda (22/1), och lovade att försöka hitta en lösning. Några konkurrensproblem ser han inte.

Nu vill Styret göra en ny översyn av riktlinjerna för friskvårdsbidrag och i avvaktan på denna stoppa verkställigheten av redan beslutade stängningar – man vill inte att styrketräningsutrustningen i Kristianstad och Ystad ska säljas. Redan i detta skede argumenterar Styret dock utifrån att friskvårdsanläggningar på arbetsplatserna är nödvändiga för att säkra regionens kompetensförsörjning. Man ser vikter och fri tillgång till träningshallar som avgörande för att bevara Region Skånes attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Frågan kommer akut upp på regionstyrelsen den 5 februari.

Jonas Duveborn