Foto: Karl-Johan Hjertström

Foto: Karl-Johan Hjertström

Vid kollektivtrafiknämndens första möte för mandatperioden antogs internbudgeten för 2015. Det är en budget som inte kräver lika stora tillskott som vanligt. Detta beror på att Skånetrafiken har gått igenom en fantastisk resa under det förra femklöverstyret och har vänt stora underskott till överskott.

I Region Skånes samlade budget valde Alliansen att satsa mer på kollektivtrafiken i Skåne än vad den styrande minoriteten gjorde för att fortsätta utbyggnaden. Utöver satsningen på att återinföra nedlagda busslinjer, som finns med i internbudgeten, vill Alliansen satsa 15 miljoner kronor extra för att införa busslinjer som säkerställer att resenärer som bor långtifrån sin närmaste pågatågsstation får goda möjligheter att resa kollektivt.

Mattias Brage