Foto: Karl-Johan Hjertström

Foto: Karl-Johan Hjertström

Alliansen har lyckats påverka hur medel som frigörs ska användas när den regionala transportinfrastrukturplanen nu revideras. Det handlar om 100 miljoner kronor som kommer från det inställda projektet att dra väg 101 förbi Käglinge, som först var tänkt att öronmärkas för spårvagnar i Lund.

Eftersom Lund alltjämt utreder sitt spårvagnsprojekt och staten dessutom ställt i utsikt att finansiera hälften var det just nu olämpligt att utlova pengar via regionen. Vi vet ju heller inte planerna.

Att Region Skåne kommer att köra spårvagn om spårvägen byggs är klart, men finansieringen av ett eventuellt bygge behövs för tillfället inte.

Alliansen lyckades påtala detta och även MP/S lade förslag om att de 100 miljonerna går till en allmän kollektivtrafikpott. Vilket kan innebära allt från nya snabbusshållplatser till kollektivtrafikfiler. Allt är inte spårvagnar.

Peter J Olsson