Stefan Lamme har arbetat inom sjukvården sedan 1970-talet. Han är specialist i internmedicin och har bland annat varit verksamhetschef på sjukhusen i Hässleholm och Simrishamn.

Stefan Lamme har arbetat inom sjukvården sedan 1970-talet. Han är specialist i internmedicin och har bland annat varit verksamhetschef på sjukhusen i Hässleholm och Simrishamn.

Styret i Region Skåne bromsar utvecklingen inom den skånska sjukvården. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriver i budgeten som antogs i december att ”ett mer tillgängligt läkarstöd till den kommunala hemsjukvården betraktas som en förutsättning för att kunna möta framtidens vårdutmaningar”. I det instämmer vi till fullo.

Senast i fredags visade Sydnytt ett reportage om vilken fantastisk nytta hembesöken kan göra för våra mest sjuka äldre. När vi styrde i regionen tog vi de beslut som har lett fram till att patienten i reportaget kunde få den vård han behövde. Därför är vi oerhört besvikna och ledsna över att styret i regionen sänker ambitionen i att ge våra mest sjuka skåningar bättre vård.

Vi föreslog i Alliansens budgetförslag att 50 miljoner kronor extra skulle gå till Hälsovalet för att utöka hembesöksverksamheten, med särskilt fokus på våra allra mest sjuka äldre. Människor som redan är sjuka och har svårt att själva eller ens med hjälp ta sig till vårdcentral och sjukhus ska naturligtvis inte behöva göra det om kommunen och regionen kan erbjuda lika bra eller bättre vård hemma hos patienten. Det förslaget röstade S och MP ner. De lyfter i ord fram vikten av att förstärka hembesöksverksamheten, men när det handlar om faktiska beslut så har S och MP svårt att göra det som är rätt.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Det ska vara på plats nästa år. En avgörande del i avtalet handlar om en utvecklad och förstärkt hemsjukvård. Ett mer tillgängligt läkarstöd till den kommunala hemsjukvården är en förutsättning för att kunna möta framtidens vårdutmaningar.

Möjligheten att bedriva traditionell sjukhusvård i hemmiljö ökar också i takt med medicinska och tekniska framsteg. De kommande tio åren kommer antalet äldre i Skåne att öka markant. Hälso- och sjukvården måste därför fortsätta utveckla möjligheter för patienter att tryggt och säkert kunna vara hemma – utifrån varje patients och familjs unika förutsättningar.

Alla har rätt att sluta livet med minsta möjliga ångest och smärta. Att säkra en god och mer jämlik vård för patienter i livets slutskede handlar om att värna människovärdet. För att möta skåningarnas behov är det av högsta prioritet att fler patienter erbjuds avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Utvecklingen måste också inriktas på att barn och unga ska kunna erbjudas denna vårdform i större utsträckning än i dag.

I Alliansens budget föreslog vi dessutom att öka antalet platser för ASiH med som lägst 35 i hela Skåne under 2015. Även här röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet nej till att förbättra situationen för våra mest sjuka skåningar. Det är skamligt, och vi hoppas att det inte kommer att drabba patienterna så som vi befarar att det kommer att göra.

Vi och våra vänner i Allians för Skåne kommer att fortsätta kämpa för att se till så att skåningarna får den bästa vården som regionen kan erbjuda.

Carl Johan Sonesson (M)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

Stefan Lamme (M)
2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

(Artikel införd i Kristianstadsbladet 150121)