GullfossKristdemokraterna gick till val på att arbeta för en bättre, effektivare och mer värdig cancervård i Region Skåne. Tyvärr förlorade vi valet och ett rödgrönt minoritetsstyre med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit vid.
När regionfullmäktige skulle rösta om vilken budget som skulle gälla för 2015 vann det rödgröna alternativet. Det innebär att mindre pengar satsas på sjukvård och kollektivtrafik, jämfört med vad som varit fallet om Kristdemokraternas/Alliansens budgetalternativ vunnit.

Men de rödgröna tvingades ge med sig för flera av Alliansens krav. Bland annat kommer arbetet för att minska byråkratin och dubbelregistreringarna i vårdpersonalens vardag att fortsätta. Den förenklingskommission som vi tidigare införde för att ge personalen mer tid att arbeta med patienter, kommer att fortsätta sitt arbete. Även ett kristdemokratiskt krav på att varje skånsk kommun ska ha en äldrevårdcentral hörsammades. Små vinster som kan göra stor skillnad i människors liv.

På en del punkter fick vi däremot inte igenom vår politik. Vi föreslog att alla skåningar med en cancerdiagnos skulle garanteras tillgång till en kontaktsjuksköterska men i voteringen i regionfullmäktige röstade de rödgröna nej med Sverigedemokraterna la ner sin röst. 

Samma sak var det med vårt förslag att fortsätta bygga ut den avancerade hemsjukvården så att fler svårt sjuka ska kunna få hjälp i hemmet i stället för att åka in till sjukhus. Här sa S och MP nej, SD och V la ner sina röster.

Tydligt är att skåningarna behöver en kraftfull opposition i Region Skåne som sätter patientens behov i första rummet och som prioriterar sjukvården. Jag och Kristdemokraterna lovar att vara den rösten.

Lars Lundberg (KD)
Regionfullmäktigeledamot för sydvästra Skåne

(Artikel införd i Trelleborgs Allehanda 150119)