I Alliansens sjukvårdssatsningar för 2015 läggs ett stort fokus på att bygga ut Första linjen-mottagningar i hela Skåne. Det är viktigt för barn och unga vuxna att få tillgång till stöd och hjälp. Val av hemort i Skåne ska inte avgöra vilken vård du får. Tillgänglighetsperspektivet och möjligheten att få hjälp tidigt inom barn- och ungdomspsykiatrin måste stärkas. Därför vill Alliansen anslå ytterligare åtta miljoner kronor 2015 för att första linjen- mottagningar ska kunna etableras på fler platser i Skåne och så att även föräldrastödet på mottagningarna stärks.

Mattias Brage