I den styrande minoritetens budget i Region Skåne för 2015 ingår 17 att-satser från Alliansen. Åtta av dessa finns med i Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag för år 2015, det är sammantaget viktiga satsningar för att säkerställa en god och jämlik vård för alla skåningar. Det är följande att-satser:

  • Att ta fram en handlingsplan för minskad psykisk ohälsa hos befolkningen.
  • Att under 2015 ta fram en strategi för att alla skånska sjukhus ska ha enkelrum för alla patienter.
  • Att arbeta för att det ska finnas minst en äldre- respektive familjecentral i varje kommun till år 2016.
  • Att utreda formerna för en förändring i Hälsovalet så att de patienter som är i mest behov av läkarkontinuitet ska kunna lista sig både på en vårdcentral och hos en namngiven läkare där.
  • Att ta fram en handlingsplan under 2015 för att säkerställa jämlik och jämställd vård i Skåne.
  • Att Första linjen-mottagningar etableras på fler platser i Skåne och att föräldrastödet på mottagningarna stärks.
  • Att ungdomsmottagningarnas öppettider anpassas bättre till ungdomarnas skolgång, arbete och fritidsvanor genom mer kvälls- och helgöppet.

Trots dessa satsningar täcker det inte in alla våra budgetförslag, eftersom vår gemensamma budget föll. I Alliansens förslag för 2015 har vi en högre ambitionsnivå och vill satsa 100 miljoner mer på sjukvården i Skåne.

Mattias Brage