SUS Lund. Foto: jorchr. " href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0.

SUS Lund. Foto: jorchr. CC BY-SA 3.0.

Förra fredagen (9/1) meddelades att Skånes universitetssjukhus (SUS) kommer att kunna öppna fler vårdplatser under de kommande månaderna. Detta på grund av att läget för den nationella sjuksköterskebristen förbättrats något och att man genomfört ett positivt rekryteringsarbete under de senaste månaderna. Det är glädjande nyheter.

Ett tråkigare besked var att S som ledande parti i det nya regionstyret verkar vara beredd att använda samma populistiska retorik i vårdfrågor som man före valet använde sig av i opposition. Då målade man upp en bild av en kris i den skånska vården. När man nu själva styr regionen försöker man framställa sig som något av en ”räddare i nöden”, som framgår ovan.

Och nu, när goda besked rörande den ökande tillgången på sjuksköterskor kommer, försöker S ta åt sig äran. I ett pressmeddelande berättar den delregionala sjukvårdsnämnden SUS nye ordförande Joakim Sandell (S) att det är det nya styrets förtjänst att bilden nu ljusnar – bara genom att man tillträtt. ”Det börjar sjunka in i verksamheterna att det är i ett nytt styre i Region Skåne”, säger Sandell. Det är onekligen anmärkningsvärt nio dagar in på ordförandeskapet, konstaterade Carl Johan Sonesson i ett pressmeddelande.

Räkna med att S kommer att leverera fler pressmeddelanden som framställer det nya styret i god dager – samtidigt som man kommer att prata mindre om händelser som den ansträngda vårdplatssituationen vid Helsingborgs lasarett i helgen, se pressmeddelande från Skånevård Sund.

Gustav Lundblad