Budget

Vänsterpartiet i Skåne har sammanställt ett ”bokslut” över Femklöverns åtta år vid makten. Det är inte objektivt. Och långtifrån heltäckande. Slutsatserna är snarare svårsmälta. Till exempel slår Vänsterpartiet fast:

  • ”Det är i dag betydligt färre som arbetar inom sjukvården, än när de fem borgerliga partierna tog över 2006.”
  • ”De stora akutsjukhusen har alla åren gått med stora underskott. De skulle behövas miljard tillskott för att överhuvudtaget få någon rätsida på verksamheten”
  • ”Den extremt bantade organisationen med brist på vårdplatser har lett till ett antal dödsfall och svåra vårdskador de senaste åren.”

Fakta

Det finns fler händer i vården i dag än någonsin tidigare, se här.

Vården har också mer resurser än tidigare, se också här.

Att politisera dödsfallen i vården, som tyvärr förekommer på fler håll än i Skåne, är ganska opassande när det görs så svepande. Antalet vårdplatser minskar i alla landsting i Sverige, oavsett typ av mottagning och färg på det politiska styret. Socialstyrelsens utredning som visade att bristen på vårdplatser på Skånes universitetssjukhus lett till dödsfall är allvarlig, men visar också att även bristande rutiner, kommunikationsmissar, passivitet och kunskapsbrist har funnits med i bilden.

Klart är att i Västra Götalandsregionen, där Vänsterpartiet är med och styr vården, är antalet vårdplatser i genomsnitt färre än både i Skåne och i riket.

I juli hade Västra Götaland 5,5 överbeläggningar per 100 tillgängliga vårdplatser mot 3,8 i Skåne och 3,9 i riket.

Antalet utlokaliserade patienter per 100 vårdplatser var 1,4 i Västra Götaland, 1,3 i Skåne och 1,6 i riket.

Alla siffror finns på Väntetider i vården.

Färre vårdplatser är dock inte detsamma som sämre vård. Antalet vårdplatser i länder med utvecklade sjukvårdssystem avspeglar i stället förmågan att introducera nya behandlingsmetoder och nya läkemedel. Här ligger Region Skåne väl till. En del patienter som tidigare lades in för exempelvis operation av ljumskbråck kan i dag oftast opereras i dagkirurgi.