"Socialdemokrat.Tomas Eneroth 1c301 5868" by Janwikifoto - http://politik.in2pic.com. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Tomas Eneroth. Foto: Janwikifoto – http://politik.in2pic.com. CC BY-SA 3.0

Socialdemokraterna i Skåne har distribuerat sin valtidning Valtidningen till hushållen. På sidan 11 argumenteras för att pensionärsskatten ska avskaffas. ”Pension är uppskjuten lön”, säger riksdagsledamot Tomas Eneroth (S).

Fakta

Det finns ingen särskild pensionärsskatt. Däremot beskattas pensionärer inte på samma sätt som löntagare, då de inte har fått del av Alliansens fem jobbskatteavdrag. I stället har pensionärerna fått skatten sänkt – fem gånger sedan 2006.

All pension är inte heller ”uppskjuten lön”.

Pensionen består av tre delar: Den allmänna inkomstpensionen är ett transfereringssystem. 16 procent av arbetarnas lönesumma delas varje år ut till pensionärskollektivet i proportion till deras intjänade pensionsrätter. Pengar flyttas alltså från dagens arbetare till dagens pensionärer. Ju fler som jobbar och ju högre tillväxt, desto mer stiger pensionerna. Det är alltså därför som pensionsutbetalningarna är konjunkturberoende, vilket i sig är en garanti för att pensionssystemet ska vara hållbart. Till detta kommer den kollektivavtalade tjänstepensionen, som är en del i löneförhandlingarna och kan ses som uppskjuten lön, och det privata pensionssparandet, som definitivt inte är uppskjuten lön.