Henrik Fritzon

I Sydnytts intervju (27/8) med Henrik Fritzon (S) låter han antyda att det har skett nedskärningar i kulturbudgeten under de år Moderaterna har varit med och styrt Region Skåne:

Merparten av våra resurser måste gå till sjukvården. Men samtidigt tycker jag att det är väldigt märkligt när man i lite ekonomiskt bistra tider skär ner på kulturinstitutioner och liknande därför att deras budgetar är så försvinnande små. Och börjar man skära ner på dem under de år man har lite knapert då är det svårt att bygga upp igen. Det är ingen vettig politik. (4.35 in i intervjun)

Fakta

Kulturnämnden i Region Skåne har fått stadigt ökade resurser under de två mandatperioder som har gått.

2005 låg regionbidraget till verksamheten på 117,3 miljoner kronor, 2013 låg det på 277 miljoner kronor.

Kulturnämndens kostnader låg 2005 på 272,1 miljoner kronor mot 461,8 miljoner kronor 2013.

Alla siffror finns att hitta i Region Skånes årsredovisningar, här och här.