Socialdemokraten Anita Aagesen-Svärd, ledamot i både regionfullmäktige i Region Skåne och kommunfullmäktige i Malmö, skriver i Kristianstadsbladet (20/8) – märkligt nog utan partibeteckning – att ”landet Sverige är ett av de länder som har den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa!”

Fakta

Enligt Eurostat låg ungdomsarbetslösheten i EU:s 28 medlemsländer i juni 2014 i genomsnitt på 22,0 procent i åldersgruppen 15-24 år. Sverige (23,9), och åtta andra länder, ligger kring snittet. Åtta EU-länder har högre ungdomsarbetslöshet. Högst är den i Grekland (56,3) och Spanien (53,5). Lägst i Österrike (9,0).

Det är svårt att jämföra ungdomsarbetslösheten internationellt då arbetskraften beräknas på olika sätt. I en del länder räknas avlönade lärlingar som sysselsatta medan de i andra länder inte får lön och då ingår i skolsystemet. Man ska också tänka på att siffrorna avser den andel av ungdomarna som ingår i arbetskraften. Eftersom endast ungefär hälften av de mellan 15 och 24 år vill arbeta blir det fel att säga att var fjärde ung saknar arbete. En ungdomsarbetslöshet på 25 procent innebär i stället att var fjärde ung som vill arbeta inte har ett jobb.

Ekonomifakta har tagit fram ett bra informationsblad om ungdomsarbetslöshet. I det kan man bland annat konstatera att ungdomsarbetslösheten säsongsrensat var högre i Sverige 2005, då Socialdemokraterna styrde och vi hade haft en mångårig högkonjunktur, än vad den är nu, trots att vi 2008/2009 sjönk ner i den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talskrisen.

eurostat