(CC0 1.0)

Socialdemokraterna i Region Skåne tänker avveckla det vårdval för hudsjukvård som nyligen har införts om de vinner valet. Detta eftersom Socialdemokraterna anser att Psoriasisföreningen i Skånes ljusbehandlingar är hotade. När ljusbehandlingarna läggs in i vårdvalet kommer föreningen inte att kunna få verksamhetsbidrag från Region Skåne, skriver Socialdemokraterna i ett blogginlägg (14/8).

Fakta:
Socialdemokraterna vill ge sken av att vårdvalet utesluter psoriasisföreningarnas möjligheter att fortsättningsvis bedriva ljusterapi. Det är fel slutsats. Även framöver kommer det att finnas möjligheter för patientföreningarna att ge ljusterapi. Det beskedet har Psoriasisföreningen i Skåne fått den 20 juni.

I dags finns det olika driftsformer för ljusbehandling av psoriasis.

  • I vårdvalet för hud finns möjlighet för en aktör att själv ge ljusbehandling alternativt använda underleverantörer.
  • De delar av hudvården i Region Skåne som inte omfattas av vårdvalet ger ljusbehandling till de ”tyngsta och svåraste” fallen, detta i egen regi.
  • Det finns två upphandlade behandlingar.
  • Och sedan finns det fyra föreningar som får föreningsbidrag för att kunna erbjuda ljusbehandling.

Det är rörigt. Därför finns det skäl för en översyn, vilket tidigare har meddelats till bland annat Psoriasisförbundet. Översynen måste ske i lugna former och i samverkan med berörda. För att skapa tid för ett gott arbete kring detta har det redan beslutats att

  • Ta fram en kunskapsöversikt av indikationer, frekvens, krav på utrustning, med mera för ljusbehandling.
  • De två upphandlade avtal som finns förlängs en kort period.
  • Föreningsbidrag för att kunna erbjuda ljusbehandling under 2015 kommer att ges efter ansökan.