Helene Fritzon.

Helene Fritzon.

Heléne Fritzon rasar i Kristianstadsbladet mot att Socialdemokraterna inte fick hålla ett politiskt möte på Centralsjukhuset i Kristianstad i tisdags (12/8). Hon menar att (S) särbehandlas, eftersom Folkpartiet tilläts vara där i förra veckan.

Fakta:

Hur det förhåller sig med Folkpartiets möte är oklart. Klart är däremot att det finns ett beslut om att politiska kampanjer inte ska bedrivas i regionens lokaler. Beslutet togs redan 2006 av den dåvarande S-ledda majoriteten i Region Skåne. Socialdemokraterna kan alltså inte vara ovetande om vad som gäller. Särskilt inte då frågan var aktuell också i september 2013.

Regler för politiska aktiviteter