I Kristianstadsbladet skriver Vårdpartiets Ingvar Thorell (11/8) om sin utsikt från vårdkön i Skåne. ”Sedan februari väntar jag på att få min fotled lagad. Jag har via remisser hit och dit hamnat i den fruktade skånska vårdkön. Politikerna i Skåne säger att vårdköerna minskar. Det är lögn!”

Fakta:
I augusti 2005 hade fler än 12 500 stått i kö för operation/åtgärd under mer än 90 dagar. I april 2014 var de 1 860.

Screen Shot 2014-05-23 at 22.24.09Vårdgarantin anger hur länge man som längst ska behöva vänta på att få vård. Det finns olika tidsgränser för olika typer av vård, till exempel 7 dagar för att få träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att göra ett besök, alternativt få en behandling inom den specialiserade vården.

Region Skåne har nått målen för kömiljarden under långa perioder. Mer info finns här.

Målet enligt kömiljarden är att minst 70 procent av patienterna ska ha fått ett första besök respektive operation/åtgärd inom högst 60 dagar. Ytterligare medel tilldelas de landsting/regioner som klarar den högre måluppfyllelsen på minst 80 procent inom 60 dagar. Region Skåne har under 2014 nått det högre målet för operation/åtgärd varje månad sedan i mars.