Henrik Fritzon, Socialdemokraternas kandidat till posten som ordförande i regionstyrelsen, påstår på Facebook:

Fakta:
2006 arbetade 36 300 med vård i Skåne. Vid årsskiftet 2013/2014 var de preliminärt 36 348. Se fler siffror i denna rapport. Uppdatering: Siste juni 2014 hade Region Skåne anställt 310 personer till, enligt senaste månadsuppföljningen.

Vården i Skåne har aldrig haft så mycket resurser som i dag. Mellan 2002 och 2014 har vården fått mer än 4 miljarder kronor ytterligare, utöver fasta kostnadsökningar för till exempel löner. Det är en ökning med nästan 20 procent, vilket bör sättas i relation till att befolkningsökningen under samma period låg på 10 procent. Under 2014 har ytterligare cirka 1,5 miljarder satsats på den skånska sjukvården – en ökning med hela 5,6 procent jämfört med 2013 – till 27,5 miljarder kronor. Sedan Moderaterna kom till makten 2006 har vi tillfört vården mer än två miljarder kronor, räknat i fasta priser. Fler siffror här.