Den tidigare LO-ekonomen Dan Andersson skriver i Skånska Dagbladet/Norra Skåne: ”Moderaterna gillar inte längre procenträkning därför att den inte visar den verklighet de vill se. Arbetslösheten är enligt Konjunkturinstitutets sommarprognos i snitt kring 8 procent år 2014 mot 6 procent år 2006.”

Fakta:

Konjunkturinstitutets prognos juni 2014 avser procent av arbetskraften 15-74 år. Den siffra från 2006 som Dan Andersson hänvisar till kommer från Statistiska Centralbyrån och avser gruppen 16-64 år.

Enligt Arbetsförmedlingen var den öppna arbetslösheten i riket (16-64 år) nere i 5,1 procent sommaren 2006. Samtidigt deltog 3,4 procent av arbetskraften i program med aktivitetsstöd. Den totala arbetslösheten låg då således på 8,1 procent. I dag är den totala arbetslösheten i riket 7,7 procent. 4,3 procent är öppet arbetslösa och 3,4 procent deltar i program med aktivitetsstöd.