Allianspartiernas politiska stab i Region Skåne samverkar både kring nyhets- och åsiktssajten Opposition Skåne och det dagliga politiska arbetet i styrelser, nämnder och beredningar. Samverkan innebär bland annat gemensamma stabsmöten och att de politiska sekreterarna arbetar med huvudansvar för en nämnd eller beredning där det egna partiet har rollen som 2:e vice ordförande och alliansledare. Så här fördelar vi uppgifterna.

jonas_duveborn

Jonas Duveborn (M), kanslichef / regionstyrelsen
070-394 12 79, jonas.duveborn@skane.se

PETER_J_OLSSON

Peter J Olsson (M), chefsstrateg / regionala utvecklingsnämnden
072-546 79 67, peter.j.olsson@skane.se

Johan Folin (M), sjukvårdsnämnd Sus / beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
072-199 83 85, johan.folin@skane.se

Camilla Westdahl (M), gruppsekreterare / demokratiberedningen och kulturnämnden
076-887 17 67, camilla.westdahl@skane.se

mattias brage

Mattias Brage (FP), hälso- och sjukvårdsnämnden
072-589 30 28, mattias.brage@skane.se

Carl Sernbo (FP), kollektivtrafiknämnden
072-524 72 66, carl.sernbo@skane.se

Fredrik Sjögren (FP), gruppsekreterare
072-524 88 90, fredrik.sjogren@skane.se

Linus Hannedahl (C), gruppsekreterare / sjukvårdsnämnd Sund
044-309 30 44, linus.hannedahl@skane.se

gustav lundblad

Gustav Lundblad (KD), habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
076-889 08 79, gustav.lundblad@skane.se

Mattias Svensson (KD), sjukvårdsnämnd Kryh
076-887 06 38, mattias.svensson@skane.se